Sokolská župa Orlická a TJ Sokol Potštejn                                                 

  Zálesácký závod zdatnosti (ZZZ)  -  5. ročník

Datum konání: 14.4.2019

 Pořadatel: TJ Sokol Potštejn

Místo závodu: prezence, zázemí a start na hřišti Pod Lipami, trasa povede údolím řeky Divoké Orlice v obci Potštejn

Popis závodu: Zálesácký závod zdatnosti (ZZZ) je jedním ze základních závodů sokolského odboru všestrannosti. Koná se v přírodním prostředí, tříčlenná družstva plní úkoly týkající se tělesné zdatnosti, tábornických dovedností a všeobecných znalostí. Běží se na čas a za nesplněný úkol se přičítají trestné minuty (takže čas běhu není příliš rozhodující). Přehled úkolů je v příloze.

 

Kategorie - tříčlenná družstva (chlapci i dívky – pohlaví se nerozlišuje)

Předškolní děti + 1. ročník -         rok narození: 2014 - 2012 (tzn. 5 - 7 let) trať cca 1,25 km

- závodu se mohou zúčastnit pouze za doprovodu dospělé osoby

Mladší žactvo                               rok narození: 2011 - 2009  (tzn. 8 -  10 let)     cca 1,75 km
Starší žactvo                                rok narození: 2008 – 2005  (tzn. 11 - 14  let)   cca 2,75 km

Dorost                                          rok narození: 2004 – 2002  (tzn. 15 - 17 let)    cca 4,75 km

Starší žactvo můžete postaršit o 1 či 2 roky, mladší o 1 rok (výjimečně o 2 roky); podmínkou je, aby aspoň jeden člen družstva odpovídal věkem starší kategorii.

Do kategorie předškolní děti + 1.ročník lze zařadit i děti narozené 2011, pokud jsou ještě žáky 1. ročníku. Do kategorie dorostu mohou být zařazeny i děti narozené 2001, pokud do termínu závodu nedosáhly 18 let. 

Župní přebor je soutěž postupová pro vítězná družstva z kategorií staršího žactva a dorostu. Celorepublikový přebor ZZZ 2019 se letos uskuteční v termínu 17. - 19.5.2019 v Proseči pod Ještědem.

Technická ustanovení:

- z každé TJ přijede se závodníky minimálně jedna dospělá osoba, která nebude s dětmi závodit, ale bude za závodníky ze své TJ odpovídat (mimo dobu, kdy budou na trase závodu)

- za závodníky na trase závodu odpovídá pořadatel, u předškolních dětí + 1. ročníku doprovod

- počet přihlášených závodníků z jednotlivých TJ je omezen: v každé věkové kategorii mohou        závodit nejvýše tři hlídky jedné TJ

- za zdravotní stav závodníků odpovídají rodiče

- všichni účastníci jsou pojištěni v rámci úrazového pojištění ČOS

- vítězná trojice v každé kategorii obdrží diplomy a ceny

- na finančním zabezpečení se podílí TJ Sokol Potštejn, župa Orlická a obec Potštejn

Vybavení závodníků:

1) jednotlivec: oblečení do přírody dle počasí, sportovní oblečení (se sokolskou symbolikou) a obuv, jídlo a pití na celý den, tužka

2)vedoucí výpravy: lékárnička

Doporučujeme dle počasí teplé oblečení a pláštěnku.

Závod se koná pod širým nebem. Pro uložení zavazadel a převlékání budou k dispozici venku stoly a lavice, v případě špatného počasí bude zajištěno zázemí.

Prezence:

Vedoucí  výpravy prokáže u prezence platné průkazy ČOS závodníků (členskou známku pro rok 2019, datum narození, fotografie s razítkem TJ a podpis). Pro urychlení prezence doporučujeme připravit průkazy ČOS podle sestavených družstev.

Dopravní spojení: dopravu zajistí vysílající TJ.

Do Potštejna lze využít vlakové i autobusové spoje.

 náhled