POZVÁNKA

              na tradiční ŽUPNÍ cvičitelský sraz – doškolení cvičitelů – 2. část

                                              Datum konání :  neděle 13. října 2019

Místo:                sokolovna Pražské Předměstí, Chelčického 201, Hradec Králové 2
                         (pěšky z nádraží ČD i terminálu autobusů asi 5 min. směr Tesco) 
                       

Prezence:        14:00 – 14:25 hod (u vrátnice sokolovny)     

Zahájení:         14:30 hod. společným nástupem v tělocvičně 

Program:         14:30 – 15:15 -  PaedDr. Anna Jurčičková, náčelnice ČOS – Příjemné protažení s overbaly                       

                      15:25 – 16:10 – PaedDr. Anna Jurčičková - Country tance       

                      16:20 – 17:05 – Marie Hamplová - Kondiční gymnastika s tanečními prvky            

Ukončení:         v 17:15 hod. předáním osvědčení o účasti a zhodnocením akce.            

Nezapomeň:    cvičitelský průkaz + členskou legitimaci s vylepenými známkami, blok, tužku, ručník na podložku                        čistou obuv do tělocvičny

Stravování:      vlastní vč. pití (na vrátnici sokolovny lze zakoupit kávu, čaj, sušenky)

Jízdné:            platí vysílající jednota nebo každý sám 

Účastnický poplatek :  cvičitelé ČOS  0,- Kč, případní další zájemci z jednot 100,- Kč

 

NÁVRATKU   pečlivě vyplněnou za každou osobu ZASÍLEJTE OBRATEM na e-mail. adresu:                    hk.martahrdinová@seznam.cz, nejpozději do 7. října 2019.

Akce je pořádána za finanční podpory OV ČOS a MŠMT.

Změny v evidenci cvičitelů, zaslanou mailem do TJ 12.9.2019,  můžete přivést s sebou.

 

Vlasta Kaplanová                                          Mgr. Kamil Pavlásek                                        Marta Hrdinová

 župní náčelnice                                                 župní náčelník                                            vedoucí akce

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       

          

POZVÁNKA

 na tradiční župní cvičitelský sraz – doškolení cvičitelů - 1. část

   Datum konání :  neděle 1. září 2019

 

Místo:                 sokolovna Pražské Předměstí, Chelčického 201, Hradec Králové 2 
                          (pěšky z nádraží ČD i terminálu autobusů asi 5 min. směr Tesco)  
                       

Prezence:            8:00 – 8:30 hod (u vrátnice sokolovny)           

Zahájení:             8:30 hod. společným nástupem v tělocvičně

Program:             8:30 – 9:15  -  Kateřina Snášelová, Sokol Nový Hradec Králové - Hry pro předškoláky a žactvo 

                          9:30 – 11:00 - Ing. Jaroslav Petrásek - Sebeobrana pro děti a dospělé

                        11:15 – 12.00 - Ing. Jaroslav Petrásek - Historie Sokola – určeno pro dospělé i pro děti

                        12:15 -  13:20 - Bc. Lenka Rumianová - Pilates: Základní principy zdravého pohybu

Závěr:               13:30  -  ukončení a předáním osvědčení o účasti a zhodnocení akce

Poznámka:         plánována 2. část srazu v neděli 13.10. s A. Jurčíkovou - pozvánka přijde samostatně

Nezapomeň:       cvičitelský průkaz, členskou legitimaci s vylep. známkami, blok, tužku, ručník na podložku a obuv do                           tělocvičny 
Stravování:         vlastní vč. pití (na vrátnici sokolovny lze zakoupit kávu, čaj, sušenky)
Jízdné:               platí vysílající jednota nebo každý sám

Účastnický poplatek : cvičitelé ČOS  0,- Kč (čekáme 100% účast),  případní další zájemci z jednot 100,- Kč

Připomínka:         připravujte si průběžně evidenci cvičitelů za rok 2019 (doplňky, opravy, vyřazení)

NÁVRATKU pečlivě vyplněnou za každou osobu zasílejte už nyní na e-mail.adresu: hk.martahrdinová@seznam.cz

Akce je pořádána za finanční podpory OV ČOS.

 

Vlasta Kaplanová                                            Mgr. Kamil Pavlásek                                                Marta Hrdinová

 župní náčelnice                                                župní náčelník                                                        vedoucí akce

 

 

8.6.2019 - TJ Sokol Doudleby nad Orlicí - pozvánka

náhled 

18.5.2019 - Založení TJ Sokol Chleny - pozvánka

náhled

 

5.5.2019 - Župní závody v lehké atletice a plavání - Hradec Králové

náhled

 

14.4.2019 - Župní závody zálesáckých zdatností - Potštejn

náhledPoděkování TJ Sokol a obci Potštejn za vzornou přípravu a organizaci závodu!

 

13.4.2019- Valná volební hromada - TJ Sokol Nový Hradec Králové                          náhled

  Poděkování ses.Jarmile Petránkové, vzdělavatelce župy a br.Františku Maňáskovi, vedoucímu odboru sportu,                                    za dlouholetou práci pro Sokolskou župu Orlickou.

10.4.2019 - MS seniorů v lehké atletice náhledBratr Leoš Malenovský z T. J. Sokol Opočno (župa Orlická) ve dnech 24.-30.3.2019 skvěle reprezentoval ČR na MS seniorů v lehké atletice v polské Toruni. Ve skoku dalekém výkonem 616 cm získal bronzovou medaili za vítězným Američanem a stříbrným Italem. Blahopřejeme!

                                                                                         

SOKOLSKÁ  ŽUPA  ORLICKÁ

                                                                                                                                                       

           Chelčického 201/3, 500 02 Hradec Králové          

 tel: +420 776 670 206            IČ: 00527629

                                                                     č.ú.: 237819380/0300    e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                                                                                   

 

POZVÁNKA

 

na volební valnou hromadu Sokolské župy Orlické,

která se uskuteční

v sobotu 13. dubna 2019 od 9:30 hodin

v sokolovně na Novém Hradci Králové

 

PROGRAM:      1) Prezence 9:00 – 9:30 hod.

                       2) Zahájení 9:30 hod.

                        3) Volba mandátové, návrhové a volební komise, volba zapisovatele

                        4) Kontrola usnesení – br. jednatel

                        5) Zpráva mandátové komise

                        6) Zpráva starostky župy

                        7) Zpráva hospodářky župy + schválení rozpočtu na rok 2019

                        8) Zpráva kontrolní komise župy

                        9) Zpráva náčelnictva, odboru sportu, vzdělavatele župy

                      10) Rozprava ke zprávám

                      11) Volba statutárních zástupců župy a hospodáře župy

                      12) Volba do předsednictva župy, KK župy a orgánů ČOS

                      13) Zpráva volební komise o výsledku voleb

                      14) Návrh usnesení

                      15) Oběd a závěr VH

 

                                  Účast všech vyslanců, případně zvolených náhradníků je NUTNÁ!

Starosta jednoty zodpovídá za předání pozvánek vyslancům

v jednotě!!! 

             Petr Škoda, jednatel župy                                                                         Marika Prockertová, starostka župy 

náhled 

              Poděkování ses. Jarmile Petránkové, vzdělavatelce, a br. Františku Maňáskovi, vedoucímu odboru sportu,                             za dlouholetou práci pro Sokolskou župu Orlickou

 

SOKOLSKÁ  ŽUPA  ORLICKÁ

                                                                                                           

                            Chelčického 201, 500 02 Hradec Králové                 

telefon: 495 215 823, mobil 776 670 206

                                                    www.zupaorlicka.cz         email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

bankovní spojení: 237819380/0300  IČO: 00527629

 

    POZVÁNKA

 

na volební valnou hromadu odboru všestrannosti

    Sokolské župy Orlické

 

              Náčelnice župy ses. Vlasta Kaplanová a náčelník župy br. Mgr. Kamil Pavlásek                                         svolávají volební valnou hromadu na středu 10. dubna 2019

Místo konání: Tyršův klub (přízemí) Tělocvičné jednoty Sokol Hradec Králové

                Eliščino nábřeží 777, Hradec Králové 500 03. Začátek schůze v 16:30hod.

Program:   1) zpráva o činnosti župního vedení a jednot v roce 2018 – ses. Kaplanová

                2) plánované akce v roce 2019 – ses. Kaplanová

                3) schválení volební komise

                4) návrhy na členy župního cvičitelského sboru – br. Pavlásek

                5) volba župních vedoucích jednotlivých složek

                6) volba náčelníka, náčelnice, místonáčelníka a místonáčelnice župy

  • dotace OV a jejich vyúčtování – ses. Prockertová
  • diskuze

V příloze dopisu přikládáme současné složení župního náčelnictva a žádáme o zaslání návrhů na funkce náčelníků a župní vedoucí složek. Návrhy nemusí být z vaší jednoty.

Návrhy zasílejte na župu v termínu do 5. dubna 2019.

Účast zvoleného náčelníka nebo náčelnice TJ  NUTNÁ.

Pokud nebyli zvoleni, prosíme o účast dalšího zástupce TJ, který se může zúčastni i volební VH odboru sportu župy 10.4. od 18:00 (18:30) hod.

 

Starosta TJ zodpovídá za předání pozvánky náčelnictvu v TJ.

                                                                      

 Vlasta Kaplanová                    Mgr. Kamil Pavlásek                           Marika Prockertová

   náčelnice župy                         náčelník župy                                    starostka župy                                                                     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                      

                                                           Cykloturistika

                                                                                        

Milé cyklokamarádky, vážení cyklokamarádi,

před námi je naše nová cyklistická sezóna 2019, která bude oficiálně zahájena ve čtvrtek dne 21. března 2019 a to na počest prvního jarního dne. 

A co nás čeká v nové cyklistické sezóně 2019?  To nejdůležitější a to, že i v roce 2019 jedeme samozřejmě s chutí a zájmem dál! Tentokrát je mottem nové cykloturistické činnosti naše heslo: „ Za poznáním a sportem - na kole a vlakem!“

Ve sportovní  nabídce naší cyklistické činnosti budou opět pravidelné čtvrteční cyklovyjížďky (liché týdny - cca 25 km), cyklovýlety (sudé týdny – cca 50 km), navíc 5. ročník „Seniorské cyklostezky“ (květen), 3. ročník „Seniorského triatlonu“ (září) a dále dva cyklozájezdy, a to za 1) „Jižní Slovensko na kole a v termálech“ (25.-28.4.2019) a za 2) „Na kole moravským Toskánskem s návštěvou Slovenska“ (22.-25.8.2019).

Proto pojeďte a zúčastněte se s námi, jezdíme pro naši psychickou a fyzickou kondici, pro naše zdraví! Všechny akce jsou určeny nejen pro seniory-cyklisty ale pro všechny zájemce. Aktuální a další informace najdete na našich web. stránkách:  www.senior-cyklo.webnode.cz, bohatou fotodokumentaci z naší činnosti najdete  na  stránkách  www.mosd hk.

Do té doby se mějte se fajn a 21. 3. 2019, na 1. jarní den,  se  všemi cyklisty na cykloshledanou!!!   

A na závěr malý bonus – text 1. sloky naší písně a to Písně hradeckých cyklistů, který zní: „ My jsme ti cyklisti, hradecká krev, my kolo nedáme za celý svět, na kolo nasednem, do světa vyjedem, do světa vyjedem , vyjedem hned!“ (zpívá se na známou melodii).

A na konec naše tradiční přání: I v tomto roce opět šťastnou cestu a sílu do pedálů!                  J.Novák, cykloturistika TJ Sokol HK-PP

 

náhled