pátek 18. května 2012 od 15:00 hod se Sokol představí ve spolupráci s Agenturou Leman na Krajské prezentaci s programem „150 let v pohybu“, která proběhne na Masarykově náměstí v Hradci Králové a záštitu nad ní převzal hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc. S krátkou ukázkou sletových skladeb Kontrasty a Věrné gardy se představí sokolové z Pražského Předměstí. Dále vystoupí sokolské sportovní oddíly (sportovní gymnastika, zápas a judo z Hradce Králové, capuera z Vamberka, dětský aerobik Pink ze Sokola Pražské Předměstí) a připraveny jsou i různé soutěže pro diváky, např. charitativní běh Sokolská 150ka, Memoriál Bedřicha Šupčíka ve šplhu na laně, soutěže pro děti do 3 let, Fit senior – bezplatné testování zdravotního stavu se snahou o začlenění seniorů do spolkového života.