Warning: Use of undefined constant DS - assumed 'DS' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/doc/www.zupaorlicka.cz/www/templates/siteground-j16-45/html/com_content/article/default.php on line 15

Zálesácký závod Sokolské župy Orlické

V neděli 14. dubna 2019 se v malebné obci Potštejn uskutečnil župní přebor Zálesáckých závodů zdatnosti.

Závodu se zúčastnila trojčlenná družstva ve čtyřech věkových kategoriích z  tělocvičných jednot: T.J. Sokol Nový Hradec Králové, T.J. Sokol Pražské Předměstí Hradec Králové, T.J. Sokol České Meziříčí, T.J. Sokol Týniště nad Orlicí a místní T.J. Sokol Potštejn. Závod také mimo soutěž absolvovala dvě družstva Českého Zálesáka z Hradce Králové. Poměrně náročné trasy vedly po Hradním kopci, děti tak musely zdolat různě široké lesní pěšiny s řadou přírodních překážek.

Trasy všech kategorií se různě proplétaly na společných stanovištích, kde družstva prokazovala své znalosti z oblasti první pomoci, topografie i historie Sokola, ale také praktické dovednosti. Družstva na stanovištích vázala různé druhy uzlů, luštila vzkaz v Morseově abecedě i určovala azimut na buzole. Všichni soutěžící házeli na svislý i vodorovný cíl, zdolávali vodní náhon, šplhali po laně. Na Bělisku se pokoušeli správně postavit ohniště, zapálit oheň a také ho bezpečně uhasit. Na dalším stanovišti pracovali s pilou, sekerou a zatloukali hřebíky. Po trasách bylo připraveno několik dalších zastávek s ohraničenými živými rostlinami, obrázky živočichů a bylin i vlastivědné obrázky hradů, zámků a měst z okolí.

Nejméně obsazená byla kategorie předškolních dětí a 1. ročníku, kde soutěžila celkem 4 družstva. V kategorii mladšího žactva závodilo 7 družstev. Nejpočetnější byla kategorie staršího žactva – zde soutěžilo 9 nahlášených družstev. V kategorii dorostu své štěstí zkoušelo celkem 6 družstev se členy ve věku 15 – 17 let.

Po samotném závodu družstev mohli jednotlivci zkusit své štěstí v přírodovědné soutěži, kde poznávali dvacet vycpaných živočichů a dvacet živých rostlin. Pro 26 družstev a jejich doprovod bylo také připraveno zázemí s teplým čajem a výborným domácím pečivem.

Na stupních vítězů nejčastěji stanula družstva z T.J. Potštejn, jejíž zastoupení bylo v soutěži také nejpočetnější. Ceny a různé odměny ale obdrželi všichni účastníci, takže žádná dětská tvář nezůstala smutná.

Zájem místních sokolíků o tento závod je veliký. Proto tomuto župnímu přeboru předcházel na konci loňského podzimu postupový Potštejnský zálesácký závod. Z výsledků je vidět, že pečlivá příprava se opravdu vyplatila.

Rádi bychom poděkovali více než 30 dobrovolníkům, kteří pomáhali při realizaci závodu – ať už na samotných stanovištích, nebo při přípravě, pečení sladkostí či úklidu. Také děkujeme za finanční podporu Obci Potštejn, župě Orlické i dalším soukromým osobám. Doufáme, že se všem v Potštejně líbilo a zase příště v údolí Divoké Orlice na viděnou.                                                                                                                                                                                                                                                                Zapsala: Renata Viktorinová, T.J. Sokol Potštejn

Medailová umístění

Kategorie předškolní děti + 1.ročník

 1. místo – Hájková D., Rešlová Z., Sedláčková M. (T. J. Sokol Potštejn)
 2. místo – Sedláčková D., Štěrbová A., Táborská J. (T. J. Sokol Týniště)
 3. místo – Dostál A., Novotná A., Pleva M. (T. J. Sokol Potštejn)

Kategorie mladší žactvo

 1. místo – Beran A., Sedláček B., Šimek F. (T. J. Sokol Potštejn)
 2. místo – Drahošová V., Kubíková T., Viktorinová E. (T. J. Sokol Potštejn)
 3. místo – Balous V., Behan P., Halamka D. (T. J. Sokol Potštejn)

Kategorie starší žactvo

 1. místo – Beran Š, Cimflová V., Drahošová A. (T. J. Sokol Potštejn)
 2. místo – Balousová R., Matýsová B., Navrátilová P. (T. J. Sokol Potštejn)
 3. místo – Drobná I., Marečková V., Snášel D. (T. J. Sokol Nový Hradec Králové)

Kategorie dorost

 1. místo – Beranová A., Cimflová K., Halberštátová S. (T. J. Sokol Potštejn)
 2. místo – Prokopcová E., Šimková E., Tejkl Z. (T. J. Sokol Potštejn)
 3. místo – Cimfl M., Navrátilová L, Viktorin I. (T. J. Sokol Potštejn)náhled                                                        Ilustrační foto: ZZZ 2019, Potštejn (14.4.2019)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                              Sokolská župa Orlická a TJ Sokol Potštejn                                                 

  Zálesácký závod zdatnosti (ZZZ)  -  5. ročník

Datum konání: 14.4.2019

 Pořadatel: TJ Sokol Potštejn

Místo závodu: prezence, zázemí a start na hřišti Pod Lipami, trasa povede údolím řeky Divoké Orlice v obci Potštejn

Popis závodu: Zálesácký závod zdatnosti (ZZZ) je jedním ze základních závodů sokolského odboru všestrannosti. Koná se v přírodním prostředí, tříčlenná družstva plní úkoly týkající se tělesné zdatnosti, tábornických dovedností a všeobecných znalostí. Běží se na čas a za nesplněný úkol se přičítají trestné minuty (takže čas běhu není příliš rozhodující). Přehled úkolů je v příloze.

 

Kategorie - tříčlenná družstva (chlapci i dívky – pohlaví se nerozlišuje)

Předškolní děti + 1. ročník -         rok narození: 2014 - 2012 (tzn. 5 - 7 let) trať cca 1,25 km

- závodu se mohou zúčastnit pouze za doprovodu dospělé osoby

Mladší žactvo                               rok narození: 2011 - 2009  (tzn. 8 -  10 let)     cca 1,75 km
Starší žactvo                                rok narození: 2008 – 2005  (tzn. 11 - 14  let)   cca 2,75 km

Dorost                                          rok narození: 2004 – 2002  (tzn. 15 - 17 let)    cca 4,75 km

Starší žactvo můžete postaršit o 1 či 2 roky, mladší o 1 rok (výjimečně o 2 roky); podmínkou je, aby aspoň jeden člen družstva odpovídal věkem starší kategorii.

Do kategorie předškolní děti + 1.ročník lze zařadit i děti narozené 2011, pokud jsou ještě žáky 1. ročníku. Do kategorie dorostu mohou být zařazeny i děti narozené 2001, pokud do termínu závodu nedosáhly 18 let. 

Župní přebor je soutěž postupová pro vítězná družstva z kategorií staršího žactva a dorostu. Celorepublikový přebor ZZZ 2019 se letos uskuteční v termínu 17. - 19.5.2019 v Proseči pod Ještědem.

Technická ustanovení:

- z každé TJ přijede se závodníky minimálně jedna dospělá osoba, která nebude s dětmi závodit, ale bude za závodníky ze své TJ odpovídat (mimo dobu, kdy budou na trase závodu)

- za závodníky na trase závodu odpovídá pořadatel, u předškolních dětí + 1. ročníku doprovod

- počet přihlášených závodníků z jednotlivých TJ je omezen: v každé věkové kategorii mohou        závodit nejvýše tři hlídky jedné TJ

- za zdravotní stav závodníků odpovídají rodiče

- všichni účastníci jsou pojištěni v rámci úrazového pojištění ČOS

- vítězná trojice v každé kategorii obdrží diplomy a ceny

- na finančním zabezpečení se podílí TJ Sokol Potštejn, župa Orlická a obec Potštejn

Vybavení závodníků:

1) jednotlivec: oblečení do přírody dle počasí, sportovní oblečení (se sokolskou symbolikou) a obuv, jídlo a pití na celý den, tužka

2)vedoucí výpravy: lékárnička

Doporučujeme dle počasí teplé oblečení a pláštěnku.

Závod se koná pod širým nebem. Pro uložení zavazadel a převlékání budou k dispozici venku stoly a lavice, v případě špatného počasí bude zajištěno zázemí.

Prezence:

Vedoucí  výpravy prokáže u prezence platné průkazy ČOS závodníků (členskou známku pro rok 2019, datum narození, fotografie s razítkem TJ a podpis). Pro urychlení prezence doporučujeme připravit průkazy ČOS podle sestavených družstev.

Dopravní spojení: dopravu zajistí vysílající TJ.

Do Potštejna lze využít vlakové i autobusové spoje.

 náhled

Ilustrační foto ze Závodu zálesáckých zdatností - podzim 2018