Warning: Use of undefined constant DS - assumed 'DS' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/doc/www.zupaorlicka.cz/www/templates/siteground-j16-45/html/com_content/article/default.php on line 15

POZVÁNKA NA

SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY

2. ročník štafetového běhu O putovní pohár župy Orlické

v sobotu 15. října 2022

 Místo konání:    stadion Sokola Hradce Králové, Eliščino

     Kategorie:  nejmladší žactvo ročník narození 2011 – 2012

    mladší žactvo ročník 2009 - 2010

                starší žactvo ročník narození 2007 - 2008

        (otevřený závod - registrovaných i neregistrovaných sportovců)

Program:  ŠTAFETOVÝ BĚH 15x100m

              9:30 – 10:00           prezence a seznámení s pravidly

     10:00 – 10:30           15x100m nejmladší žactvo

 10:30 – 11:00           15x100m mladší žactvo

11:00 – 11:30           15x100m starší žactvo

                                               12:00 - vyhlášení a ocenění vítězů, předání putovních pohárů,

                                       vzpomínka u sokolské lípy, hymna ČR                         

 Přihlášky do soutěže elektronicky na : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  do  5. října 2022.

                     

                               Vlasta Kaplanová              Marika Prockertová    

                             náčelnice župy                    starostka župy      

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sestry a bratři, sokolská mládeži a příznivci Sokola

Sokolská župa Orlická a TJ Sokol Pražské Předměstí-Hradec Králové

dovolují si Vás pozvat

na pietní akt

Památný den sokolstva – Významný den ČR

k uctění památky sokolských obětí,

který se koná

v pátek 7. října 2022 od 17 hod.

před budovou TJ Sokol Pražské Předměstí-Hradec Králové

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Další akce k 8. říjnu 2022

1/ čtvrtek 6. října 2022 v 10 hod. - Smetanovo nábřeží (přístaviště lodí)

Sokolská cyklistická jízda (30 km)

2/ pátek 7. října 2022 v 8 hod. – Magistrát Hradec Králové

Pietní akt a vztyčení sokolské vlajky

2/ pátek 7. října 2022 v 9:30 hod. -  Královéhradecký kraj (Pivovarské nám.)

Pietní akt a vztyčení sokolské vlajky

                                                3/ sobota 8. října po celý den – Hradec Králové                                                  

MHD se sokolskými vlaječkami

4/ pondělí 10. října v 19 hod. – Eliščino nábřeží (náplavka řeky Labe)

Večer sokolských světel – pietní akce (žactvo)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

POZVÁNKA 

                         Doškolovací sraz cvičitelů župy                                    

Datum konání:  sobota 17. září 2022

Místo: sokolovna Pražské Předměstí, Chelčického 201, Hradec Králové 2
           (pěšky z nádraží ČD i terminálu autobusů asi 5 min. směr OD Tesco) 
                       

Prezence:  8:00 – 8:20 hod (u vrátnice sokolovny)

Zahájení:  8:25 hod. - společný nástup v tělocvičně

Program:

8:30 – 9:30Mgr.  Blanka Wagnerová – cvičitelka se specializací na SM systém                                                                                       Cvičební a rehabilitační metoda chiropraktika MUDr. Richarda Smíška – spirální stabilizace s pružným lanem (SM systém)

9:30 – 10:30Mgr. Kateřina Čechová – Sport studio ENDORFIN PORT DE BRAS  - propojení tance a strečinku

10:45 – 11:30Jolana Gembalová – župní vedoucí RDPD - PaCH - využití námětů ze života hmuzu ve cvičení rodičů s dětmi                                                                                                                          

                             11:30 – 12:15Lucie Burešová – župní vedoucí dorostenek a mladších žen                                                              Miriam Netíková – župní vedoucí pohybových aktivit s hudbou - FitDance                              

13:35 – 14:20PaedDr. František Dosedla – Pohybové hry

14:20 – 15:05PaedDr. František Dosedla - Cvičení s drobným nářadím a náčiním (tyče a švihadla)                     

Ukončení:   15:10  hod.  - předání osvědčení o účasti a zhodnocení akce

Nezapomeň:  cvičitelský průkaz + členskou legitimaci s vylepenými známkami, blok, tužku,                                                                                         vlastní podložku a čistou obuv do tělocvičny
Stravování:  vlastní (ve vrátnici sokolovny lze zakoupit kávu, čaj, limonádu, sušenky)
Jízdné: platí vysílající jednota nebo každý sám, Účastnický poplatek : cvičitelé ČOS župy Orlické 0,-Kč, další zájemci 200,-Kč

NÁVRATKU pečlivě vyplněnou za každou osobu samostatně zasílejte do 12. 9. 2022, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Akce je pořádána za finanční podpory                                                                                                                           

Vlasta Kaplanová, župní náčelnice                                                                      Marika Prockertová, starostka župy Orlické

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

S O K O L S K Á   Ž U P A   O R L I C K Á

POZVÁNKA

NA

SLAVNOSTNÍ AKADEMII

u příležitosti oslav 160 let založení Sokola

zahájení v neděli 29.května 2022 v 15 hod.

v  hale sokolovny na Eliščině nábřeží 777, Hradec Králové

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program:

"Optimistky" - skladba žen SokolGym

atletika

"Zatanči" - skladba žen SokolGym

judo

sportovní gymnastika

zápas

capoeira

taekwondo

Věrná garda

"Když nemůžeš..." - SokolGym žactvo

 Přijměte naše pozvání! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pozvánka

na volební valnou hromadu Sokolské župy Orlické,

která se uskuteční

v sobotu 30. dubna 2022 od 10:00 hodin

v sokolovně na Novém Hradci Králové

 

PROGRAM:  1) Prezence 9:30 – 10:00hod

          2) Zahájení 10:05 hod.

               3) Volba mandátové, návrhové a volební komise, volba zapisovatele

            4) Kontrola usnesení – br. jednatel

            5) Zpráva mandátové komise

                   6) Zpráva starostky župy - ECZ, ETL, datové schránky, akademie

                        7) Zpráva hospodářky župy + schválení rozpočtu na rok 2022

                        8) Zpráva kontrolní komise župy

                9) Zpráva náčelnictva, odboru sportu, vzdělavatele župy

                 10) Rozprava ke zprávám

                   11) Volba statutárních zástupců župy a hospodáře župy

                   12) Volba do předsednictva župy, KK župy a orgánů ČOS

               13) Zpráva volební komise o výsledku voleb

          14) Návrh usnesení

             15) Oběd a závěr VH

 

 

                      Účast všech vyslanců, případně zvolených náhradníků je NUTNÁ!

                       Starosta jednoty zodpovídá za předání pozvánek vyslancům TJ

         

 

                       Petr Škoda, jednatel župy                                                                          Marika Prockertová, starostka župy                       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

POZVÁNKA NA VOLEBNÍ VALNOU HROMADU

ODBORU SPORTU

SOKOLSKÉ ŽUPY ORLICKÉ

 

Termín:  čtvrtek 7. dubna od 16:30 hodin

Místo:   restaurace Sokol, Eliščino nábřeží 777, Hradec Králové 3

Program:    1. Zpráva o činnosti župního odboru sportu – br. Mareš

2. Zprávy z odboru sportu ČOS – br. Mareš

3. Župní přebory

4. Dotace odboru sportu + termínová listina - ses. Prockertová

5. Informace k akademii župy – ses. Prockertová

6. Volba předsedy odboru sportu župy Orlické pro rok 2022 - 2025

7. Diskuze

  V příloze dopisu přikládáme návrhy na složení župního odboru sportu a žádáme o zaslání kontaktu na nově zvoleného zástupce sportovních oddílů ve výboru TJ.

 Prosíme o zaslání návratky na VH OS na župu v termínu  do 1. dubna 2022.

Účast zvoleného zástupce OS v T.J., kteří čerpají dotace na činnost sportovních oddílů z ČOS je NUTNÁ.

Starosta jednoty zodpovídá za předání pozvánky v T.J.

_________________________________________________________________________________________

 

POZVÁNKA NA VOLEBNÍ VALNOU HROMADU

ODBORU VŠESTRANNOSTI

SOKOLSKÉ ŽUPY ORLICKÉ

 

Termín:  středa 6. dubna od 16:30 hodin

Místo:  restaurace Sokol, Eliščino nábřeží 777, Hradec Králové 3

Program: 1. Zpráva o činnosti župního vedení a jednot v roce 2021 – ses. Kaplanová

                                                        2. Plánované akce v roce 2022 – ses. Kaplanová

                                                        3. Schválení volební komise

                                                        4. Návrh kandidátů do župního cvičitelského sboru

                                                        5. Volba župních vedoucích jednotlivých složek

                                                        6. Volba náčelníka, náčelnice, místonáčelníka a místonáčelnice župy

                                                        7. Dotace OV a jejich vyúčtování – ses. Prockertová

                                                        8. Elektronická termínová listina akcí – ses. Prockertová

                                                        9. Diskuze

V příloze dopisu přikládáme návrhy na složení župního cvičitelského sboru a žádáme o zaslání kontaktů na nově zvolené náčelnice a náčelníky v jednotě.

 Prosíme o zaslání návratek na VH OV na župu v termínu  do 1. dubna 2022.

                                                   Účast zvoleného náčelníka nebo náčelnice T.J.  NUTNÁ.                                                                                               Pokud nebyli zvoleni, prosíme o účast dalšího zástupce z T.J.

Starosta jednoty zodpovídá za předání pozvánky náčelnictvu v T.J.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA NA VOLEBNÍ VALNOU HROMADU

VZDĚLAVATELSKÉHO ODBORU

SOKOLSKÉ ŽUPY ORLICKÉ

 

Termín:   úterý 5. dubna od 15:00 hodin

Místo:  kancelář Sokolské župy Orlické, Chelčického 201/3, Hradec Králové 2

                                                        Program:  1.  Zpráva vzdělavatele župy – br. Novák

                                                                         2.  Návrh a volba vzdělavatele župy

                                                                         3.  Diskuze

V příloze dopisu přikládám návratku a prosím o vyplnění kontaktů

na zvoleného vzdělavatele v jednotě.

 Prosíme o zaslání návratek na VH VO na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   do 1. dubna 2022.

                                                                                                         Marika Prockertová

                                                                                                starostka župy

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                      

  PŘEBOR SOKOLSKÉ ŽUPY ORLICKÉ V ZÁLESÁCKÉM ZÁVODU ZDATNOSTI 

7. ROČNÍK

Termín: 9. 4. 2022

 Pořadatel: T. J. Sokol Potštejn

Místo závodu: Potštejn a okolí, bude upřesněno dle počasí

Popis závodu: Zálesácký závod zdatnosti (ZZZ) je jedním ze základních závodů sokolského odboru všestrannosti. Koná se v přírodním prostředí, tříčlenná družstva plní úkoly týkající se tělesné zdatnosti, tábornických dovedností a všeobecných znalostí. Běží se na čas a za nesplněný úkol se přičítají trestné minuty (takže čas běhu není příliš rozhodující). 

 Kategorie - tříčlenná družstva (chlapci i dívky – pohlaví se nerozlišuje)

Předškolní děti + 1. ročník  2017 - 2015 (tzn. 5 - 7 let)       cca 1,25 km

(závodu se mohou zúčastnit pouze za doprovodu dospělé osoby)

Mladší žactvo                        2014 - 2012  (tzn. 8 -  10 let)     cca 1,75 km
Starší žactvo                         2011 - 2008  (tzn. 11 - 14  let)    cca 2,75 km

  Dorost                                 2007 - 2005  (tzn. 15 - 17 let)     cca 4,75 km

Starší žactvo můžete postaršit o 1 či 2 roky, mladší o 1 rok (výjimečně o 2 roky); podmínkou je, aby aspoň jeden člen družstva odpovídal věkem starší kategorii.

Do kategorie předškolní děti + 1.ročník lze zařadit i děti narozené 2014, pokud jsou ještě žáky 1. ročníku. Do kategorie dorostu mohou být zařazeni i děti narozené 2004, pokud do termínu závodu nedosáhly 18 let. 

Župní přebor je soutěž postupová pro vítězná družstva z kategorií staršího žactva a dorostu. Celorepublikový přebor ZZZ 2022 se letos uskuteční v termínu 20. - 22.5.2022 v Olomouci – Radíkově.

Další informace na adrese: Sokolská župa Orlická

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PŘEBOR SOKOLSKÉ ŽUPY ORLICKÉ 

V SOKOLSKÉ VŠESTRANNOSTI

CVIČEBNÍ ROK  2021/2022

 

 MÍSTO KONÁNÍ:    T. J. Vamberk, tělocvična základní školy, Vamberk

TERMÍN:  23.4.2022

PORADA ROZHODČÍCH:  9:00 hodin

 

               MÍSTO KONÁNÍ:  T. J. Sokol Hradec Králové, atletic. stadion na Eliščině nábřeží, Hradec Králové

   TERMÍN: 24.4.2022  

PREZENCE:  8:00 – 8.40 hodin u vrátnice Sokola I

předložením člen. průkazů přihlášených, dodatečné přihlášení na místě není možné               

PORADA ROZHODČÍCH:  8:40 – 8:55 hodin

ZAHÁJENÍ ZÁVODŮ:  9:00 hodin

PŘEDBĚŽNÉ UKONČENÍ: 15:30 hodin  

 

Osobám, které nejsou přihlášeny do závodů ani nepředstavují technický personál závodů je zakázán vstup na stadion. Mohou se zdržovat pouze v hledišti (doprovod z řad rodičů závodníků)

KATEGORIE:          

  1. předškolní děti 6 let a mladší rok narození 2016 a mladší
  2. mladší žáci a žákyně I:  7–9 let rok narození 2013–2015
  3. mladší žáci a žákyně II: 10–11 let rok narození 2011–2012
  4. starší žáci a žákyně III: 12–13 let rok narození 2009–2010
  5. starší žáci a žákyně IV: 14–15 let rok narození 2007–2008
  6. dorostenci a dorostenky:16–18 let rok narození 2004–2006
  7. muži a ženy 19 let a starší: rok narození 2003 a starší

 V přeboru ČOS rozhoduje pro zařazení cvičence (cvičenky) do příslušné kategorie rok narození. Cvičenec (cvičenka) může závodit za starší věkovou kategorii. V tomto případě musí cvičenec (cvičenka) absolvovat všechna kola ve všech odvětvích v jedné věkové kategorii. V žádném případě nesmí starší cvičenec závodit v nižší věkové kategorii

           Další informace na adrese: Sokolská župa Orlická

             Jen v případě absolvování všech částí závodu je možný postup do přeboru ČOS

          Každá jednota zajistí na 5 závodníků 1 rozhodčího a pro družstva dostatečný doprovod.

           Řádně vyplněné NÁVRATKY ODESLAT do 15. dubna 2022.

        Pozdější přihlášky NEBUDOU PŘIJATY!

Pokud jednota přihlašuje závodníky pouze na atletiku a plavání, je omezen počet závodníků v každé věkové kategorii na 5 osob.

Tento limit není omezen u závodníků, kteří absolvují celé přebory včetně šplhu a sportovní gymnastiky.

NENÍ PŘÍPUSTNÉ absolvovat atletickou část bez plavání!!!

ADRESA pro přihlášení do župního přeboru: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

16. února 1862 založení Sokola - 160. výročí

       

PF 2022

                     IMG-20211228-WA0000_2.jpg – 302,51 kB                                        

 

                 SOKOLSKÁ  ŽUPA  ORLICKÁ                        

                                          Chelčického 201, 500 02 Hradec Králové, mobil 776 670 206                                                  

POZVÁNKA

na 

SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY

(ŠTAFETOVÝ BĚH 15x100m)

 

v sobotu 23. října 2021

 

   Místo konání: stadion Sokola Hradce Králové, Eliščino nábřeží 777

kategorie:         nejmladší žactvo ročník narození 2010 – 2011

        mladší žactvo ročník 2008 - 2009

                    starší žactvo ročník narození 2006 - 2007

                    (otevřený závod - registrovaní i neregistrovaní sportovci)

                      Program:           

                   9:30 – 10:00     prezence a seznámení s pravidly

         10:00 – 10:30     15x100m nejmladší žactvo

     10:30 – 11:00     15x100m mladší žactvo

   11:00 – 11:30     15x100m starší žactvo

                                                           12:00     vyhlášení a ocenění vítězů, předání putovních pohárů

                                                                                     vzpomínka u sokolské lípy, hymna České republiky                

Zvláštní ustanovení:                                                                                                                                              1) 5 členná družstva z TJ, mohou být smíšená,za starší  kategorii může běžet mladší závodník, obráceně ne.                    2) každá TJ zajistí odpovídající počet vedoucích jako doprovod závodníků a 1 dospělého, který bude zároveň                  traťový rozhodčí.                     

3) doprovod nesmí vstupovat při závodech do dráhy!

 

Přihlášky do soutěže elektronicky na : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - do 18. října 2021.

                                  

  Josef Mareš, předseda odboru sportu           Vlasta Kaplanová, Kamil Pavlásek                       Marika Prockertová                                                                            náčelníci župy                                         starostka župy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                              

Sestry a bratři, vážení občané,

každý rok 8. října si členové Sokola připomínají padlé bratry a sestry během tří domácích odbojů. Sokolové se po celé republice setkávají u pomníků a památníků, aby uctili památku a odkaz tragicky zemřelých členů Sokola. Věnujte, prosím, společně s námi, tomuto datu pozornost a vzpomínku a připojte se k našim královéhradeckým vzpomínkovým akcím.

Sokolská župa Orlická

pořádá

Pietní akt k Památnému dni sokolstva–Významnému dni ČR,

který se koná

ve čtvrtek 7. října 2021 v 17 hodin

před budovou TJ Sokol HK-Pražské Předměstí

---------------------------------------------------------------------

Pietní akce konané k Památnému dni sokolstva v Hradci Králové:

 4. října 2021 v 18:30 hodin, TJ Sokol HK-PP

Večer sokolských světel – žactvo TJ Sokol HK–Pražské Předměstí

 

 6. října 2021 v 10 hodin, Smetanovo nábřeží

                                            Sokolská cyklistická jízda okolím Hradce Králové (30km)                                               (cíl u pietního místa před TJ Sokol HK–Pražské Předměstí)

 

                                                   7.října 2021 v 17 hodin, TJ Sokol HK-Pražské Předměstí

Pietní akt k Památnému dni sokolstva – Významnému dni ČR

 

8. října 2021 v 8 hodin, Magistrát města Hradce Králové

Slavnostní vztyčení sokolské vlajky před budovou magistrátu

 

 8. října 2021 v 9:15 hodin, Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Slavnostní vztyčení sokolské vlajky před budovou krajského úřadu

(za účasti zástupců TJ Sokol a uvedených úřadů)

8.října 2021, po celý den: Autobusy a trolejbusy MHD se sokolskými vlaječkami

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sestry a bratři, vzpomeňme, prosím, minutou ticha vzácné sokolské osobnosti jakou byla a v sokolských srdcích zůstane sestra Jarina Žitná. Děkujeme za velký, obrovský kus její sokolské práce.

Čest její památce!

náhled

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PF 2021

IMG_20201211_165209_2.jpg - 2,83 MB 

 

8.10.2020 - Památný den sokolstva - Významný den ČR, Hradec Králové

náhled 

Hradecký týdeník "Radnice", 14.10.2020

Krajský měsíčník "U nás v kraji", listopad 2020

náhled 

foto z tisku: J.Novák 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vážené sestry a bratři,

vzhledem k vývoji situace a vládním opatřením, která jsou nařízena, 

jsme nuceni odložit plánované akce k oslavám
125. výročí založení Sokolské župy Orlické.

Divadelní představení Naši Furianti proběhne v náhradním termínu, který
domlouváme se souborem a Filharmonií Hradec Králové. O novém datu budete
včas informováni, vstupenky zůstávají v platnosti.

Sokolská akademie by mohla proběhnout nejdříve v měsíci květnu - červnu, ale
budeme nejdříve kontaktovat účinkující sportovní oddíly a oddíly sokolské
všestrannosti, zda můžeme s jejich vystoupením počítat. Následně bychom Vás
informovali, zda akademie proběhne. Určitě budeme muset počkat na vývoj
situace v jarních měsících. Děkuji za pochopení a trpělivost.

Přeji Vám všem pevné zdraví!

S pozdravem

Marika Prockertová
starostka župy

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Naše akce s novými termíny

31. října 2020náhled

8. listopadu 2020

náhled 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Vážené sestry a bratři,

informuji Vás o náhradních termínech akcí pořádaných ke 125. výročí
založení Sokolské župy Orlické a 30. výročí obnovení Sokola. Župní akademie, která měla
proběhnout v hale Sokola HK na Eliščině nábřeží dne 26. dubna 2020, se překládá na n
ový
termín je 8. listopadu 2020 od 15 hodin.

Divadelní představení Naši furianti je přeloženo na 31. října 2020 od 15
hodin ve Filharmonii Hradec Králové. Volné vstupenky jsou ještě k dispozici,
zakoupené zůstávají v platnosti.

Na včerejším předsednictvu župy bylo rozhodnuto, že pro letošní rok se
Závody sokolské všestrannosti konat nebudou a to ani na podzim.

Zálesácké závody zdatnosti na župní úrovni pořádány nebudou. Sokol Potštejn,
který měl být letošním pořadatelem však uspořádá dne 10. října 2020
Potštejnské ZZZ v omezeném rozsahu pro vlastní TJ a přizve spřátelené
jednoty. Tyto závody nebudou postupové a řádné Přebory župy v ZZZ proběhnou
až na jaře 2021.

V termínu 28. října 2020 v dopoledních hodinách je plánovaný Sokolský běh
republiky. Navazujeme tím na štafetové závody, které probíhaly na stadionu
Sokola HK. Nový Sokolský běh republiky bude vypsán pro kategorie mladší
žactvo, starší žactvo a dospělí a bude určen všem sokolským jednotám naší
župy (štafetového běhu se účastnily pouze hradecké jednoty). Běh se bude
konat v Šimkových sadech v Hradci Králové. Podrobnosti Vám přijdou v
pozvánce.

Na sobotu 5. září je plánováno doškolení cvičitelů všestrannosti naší župy v
sokolovně na Pražském Předměstí a pozvánka bude odeslána v nejbližších
dnech.

Valná hromada župy Orlické proběhne v září a to buď v sobotu 12.9. nebo
19.9. - prověřujeme volnou sokolovnu na Novém HK.Se sokolským pozdravem NAZDAR!

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

U P O Z O R N Ě N Í

Vážení bratři a sestry,

vzhledem k tomu, že bylo nutné odložit termíny akcí k 125 letům Sokolské župy Orlické a zatím nemůžeme organizovat aktivní tělocvičnou a sportovní činnost v našich TJ, posouváme i termín vyhlášené fotografické přehlídky, abychom v tomto čase alespoň touto formou mohli prezentovat naši sokolskou aktivitu a činnost našich tělocvičných jednot. Zapojte se i Vy do již vyhlášené přehlídky:

 

SOKOLSKÁ  ŽUPA  ORLICKÁ

vyhlašuje

u příležitosti 125 let svého založení

fotografickou přehlídku

s názvem 

 

  „NAŠE SOKOLSKÉ OKAMŽIKY"

          

Vážení - bratři a sestry,

v letošním roce si budeme připomínat 125 let od založení Sokolské župy Orlické.

K této sokolské události chystáme několik významných akcí. Chceme, aby k nim patřila, mimo jiné, i fotografická výstava, která bude součástí oslav daného výročí a kterou chceme prezentovat bohatý sokolský život. A protože v dnešní době řada sokolů, mladších i starších, ráda fotografuje, vyzýváme všechny, kteří mají k dispozici zajímavé záběry - momentky ze sokolských akcí, k prezentaci své tělocvičné jednoty, organizace Sokol a tím k aktivní účasti na této přehlídce.

Propozice přehlídky

 Téma:

Život v Sokole – v naší tělocvičné jednotě

(činnost sportovních oddílů nebo oddílů sokolské všestrannosti, výlety, soutěže a kulturně-společenské akce)

 Kategorie:

 mládež, dospělí, senioři

  Způsob výběru a zaslání:

Ze své sokolské fotodokumentace vyberte 5 nejzdařilejších fotografií (obsah, kvalita snímku) a zašlete je elektronicky na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Do e-mailu uveďte: název domovské TJ, jméno autora a rok narození (pro vyhodnocení autora v dané kategorii).

                  Termín odeslání: do 30.května 2020                  

 Fotografická přehlídka se uskuteční u příležitosti oslav 125 let Sokolské župy Orlické a bude součástí župní sokolské akademie (termín bude včas oznámen)

 Účastí v přehlídce dává každý účastník organizátorovi (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů) souhlas s využitím osobních údajů. Zaslané fotografické příspěvky budou využity na webových stránkách župy a k propagačním účelům ve prospěch tělocvičné organizace Sokol.

 Dotazy a další informace na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Mgr. Jaroslav Novák, vzdělavatel župy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

U P O Z O R N Ě N Í

 Sokolské Nazdar!

Zdravíme všechny sokolské sestry a bratry a neradi sdělujeme, že z všeobecně známých důvodů musíme odložit akce plánované na 1. pololetí tohoto roku (př. divadelní představení Naši furianti - 18.4.2020, Župní akademie - 26.4.2020) a to do té doby, co bude celospolečensky nutné. V této době mysleme hlavně na naše zdraví a dělejme všechno, co je v současných dnech potřebné a nutné! Věřím, že opět přijde ta příjemná a krásná chvíle, kdy se sejdeme v našich tělocvičnách a kdy se opět setkáme při všech našich sokolských aktivitách. Do té doby Vám, sestry a bratři, přejeme co nejvíce psychické a fyzické síly do dalších dnů! 

Za Sokolskou župu Orlickou: Mgr.Jaroslav Novák, vzdělavatel župy 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Milé sestry, vážení bratři, u příležitosti 125. výročí vzniku Sokolské župy Orlické Vás zveme na Slavnostní akademii, která se koná v neděli 26. dubna 2020 od 15 hodin v sokolovně na Eliščině nábřeží. (viz oficiální pozvánka níže)

 

Akademie_A3.jpg - 306,57 kB

 

 

Milé sestry, vážení bratři, u příležitosti 125. výročí vzniku Sokolské župy Orlické Vás zveme na sokolské         divadelní představení, které se koná v sobotu 18. dubna 2020 od 15 hodin v hradecké Filharmonii.            (viz oficiální plakát  níže) 

 NASI__FURIANTI__A4.jpg - 302,56 kB

 

SOKOLSKÁ  ŽUPA  ORLICKÁ

vyhlašuje

u příležitosti 125 let svého založení

fotografickou přehlídku

s názvem 

 

  „NAŠE SOKOLSKÉ OKAMŽIKY"

          

Vážení - bratři a sestry,

v letošním roce si budeme připomínat 125 let od založení Sokolské župy Orlické.

K této sokolské události chystáme několik významných akcí. Chceme, aby k nim patřila, mimo jiné, i fotografická výstava, která bude součástí oslav daného výročí a kterou chceme prezentovat bohatý sokolský život. A protože v dnešní době řada sokolů, mladších i starších, ráda fotografuje, vyzýváme všechny, kteří mají k dispozici zajímavé záběry - momentky ze sokolských akcí, k prezentaci své tělocvičné jednoty, organizace Sokol a tím k aktivní účasti na této přehlídce.

Propozice přehlídky

 Téma:

Život v Sokole – v naší tělocvičné jednotě

(činnost sportovních oddílů nebo oddílů sokolské všestrannosti, výlety, soutěže a kulturně-společenské akce)

 Kategorie:

 mládež, dospělí, senioři

  Způsob výběru a zaslání:

Ze své sokolské fotodokumentace vyberte 5 nejzdařilejších fotografií (obsah, kvalita snímku) a zašlete je elektronicky na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Do e-mailu uveďte: název domovské TJ, jméno autora a rok narození (pro vyhodnocení autora v dané kategorii).

                  Termín odeslání: do 31. března 2020                  

 Fotografická přehlídka se uskuteční u příležitosti oslav 125 let Sokolské župy Orlické a bude součástí divadelního představení Naši furianti ve Filharmonii HK dne 18. dubna 2020 nebo sokolské akademie dne 26. dubna 2020.

 Účastí v přehlídce dává každý účastník organizátorovi (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů) souhlas s využitím osobních údajů. Zaslané fotografické příspěvky budou využity na webových stránkách župy a k propagačním účelům ve prospěch tělocvičné organizace Sokol.

 Dotazy a další informace na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Mgr. Jaroslav Novák, vzdělavatel župy

_________________________________________________________________________________________________________

 

 2020 - 125 let Sokolské župy Orlické

 

Vážené sestry a bratři, 
v letošním roce slaví Sokolská župa Orlická 125. výročí od svého založení. U této příležitosti pořádáme dvě akce. První z nich je divadelní vystoupení Naši Furianti ve Filharmonii Hradec Králové, a to v sobotu 18. dubna 2020.

Toto představení bylo nastudováno Divadlem pod Petřínem Sokol Kampa a Muzikou souboru písní a tanců Josefa Vycpálka k zahájení XVI. všesokolského sletu v Praze a uvedeno v Národním divadle. O vstupenky byl veliký zájem, ale uspokojeno bylo z každé župy jen několik cvičitelů sletových skladeb, kteří obdrželi vstupenku za odměnu. Proto jsme se rozhodli pozvat 45-ti členný soubor k nám do Hradce Králové a umožnit všem zájemcům toto vystoupení shlédnout.

Vstupenky do přízemí Filharmonie bude možné objednat pro jednoty v župní kanceláři, balkony pak budou v prodeji přes www.hkpoint.cz. Termín, od kdy budou vstupenky v prodeji Vám zašlu, předběžné objednávky můžete zasílat na župu již nyní.

Druhou a hlavní akcí našich oslav bude akademie župy, která se bude konat o týden později, a to v neděli 26. dubna 2020 od 15:00 hod v hale TJ Sokol Hradec Králové na Eliščině nábřeží. Můžete se těšit na vystoupení sportovních oddílů, společenský tanec, parkour, cvičení na trampolínách a připomeneme si i tři sletové skladby a dvě vystoupení hostů.

Při našich oslavách bychom chtěli uspořádat v hale TJ Sokol Hradec Králové, Eliščino nábřeží, výstavu „Naše sokolské okamžiky“. Dopis s podrobnými informacemi je přiložený spolu s plakátem na divadelní představení. Prosíme o jejich přečtení a předání daných informací do Vaší TJ. 

Děkuji předem za Vaši podporu a účast na připravovaných akcích. 
S přátelským pozdravem Marika Prockertová, starostka župy 

Sokolská župa Orlická, Hradec Králové 2, Chelčického 201/3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 P O Z V Á N K A

na Oblastní sraz seniorek a žen v Hradci Králové

Datum konání : neděle 5. ledna 2020

Místo:  sokolovna Pražské Předměstí, Chelčického 201, Hradec Králové

                                          (pěšky od vlakového nádraží i terminálu autobusů 5 min směr Tesco,                                                                         tj náměstí 28. října, odbočit vlevo na rohu za T-Mobile ….)                                 

Prezence:  8:00 hod. (vrátnice sokolovny)         

Zahájení: 8:30 hod. v tělocvičně nástupem účastnic 

 

                          Program:   8:30 - 9:15 - Mrg. Eva Hložková – "Protažené tělo"  (strečink, relax)                                  

 9:15 – 10:00 – „Jedeme dál“ (pohodové aerobní cvičení)

Přestávka: 15 minut

10:15 – 11:45 – Sylva Novotná – „Slovácká beseda"

 Přestávka: 10 minut

11:55 – 13:25 – Dagmar Toncarová – Zdravotní TV

Ukončení:       13:25 - předání osvědčení o účasti, hodnocení, náměty, připomínky

13:30 – ukončení srazu a vyklizení tělocvičny pro sport 

Vezmi s sebou: členský průkaz s vylepenou známkou, cvičitelský průkaz,

                  čistou obuv do tělocvičny, ručník na podložku           

Stravování: vlastní strava i pití (káva, čaj a sušenky lze koupit na vrátnici)

Jízdné: platí vysílající TJ nebo každý sám

Účastnický poplatek : cvičitelé ČOS 0,- Kč, ostatní  100,-  Kč  

NÁVRATKU odešlete ihned přímo na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Akce je pořádána za finanční podpory odboru všestrannosti  ČOS a MŠMT. 

Krásné svátky vánoční a šťastný vstup do roku 2020!                       

  Eva Horníková                                            Marta Hrdinová                                 Vlasta Kaplanová

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. říjen 2019 – Památný den sokolstva - Významný den ČR 

V roce 2019 si poprvé připomeneme Památný den sokolstva také jako Významný den České republiky. Bratři a sestry, vážení občané, přidejte se ke společným vzpomínkovým akcím:

7. října 2019 v 18 hodin, před budovou TJ Sokol - Eliščino nábřeží

Večer sokolských světel – žactvo TJ Sokol HK–Pražské Předměstí

Přijďte si spolu s námi připomenout sokolské oběti v boji za svobodu. Budeme společně vypouštět  lodičky se světly za sokolské oběti, abychom si připomněli, že samostatnost, svoboda a demokracie nejsou samozřejmé.

 

8. října 2019 v 17 hodin, před budovou TJ Sokol HK–Pražské Předměstí

Pietní shromáždění k uctění památky sokolských obětí

za účasti zástupců města a kraje

 8. října 2019 v 18 hodin, před budovou TJ Sokol - Eliščino nábřeží

Večer sokolských světel – žactvo TJ Sokol Nový HK

 10. října 2019 v 10 hodin, Smetanovo nábřeží (u přístaviště lodí)

Sokolská cyklistická jízda na počest Památného dne sokolstva okolím Hradce Králové na počest Památného dne sokolstva - cíl u pietního místa před  TJ Sokol HK – Pražské Předměstí

19. října 2019 v 10 hodin, TJ Sokol – Eliščino nábřeží (atletický stadión)

                                                      Sokolský štafetový běh žactva (sportovní akce Sokolské župy Orlické)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                       

                                                                                 POZVÁNKA

                       na tradiční ŽUPNÍ cvičitelský sraz – doškolení cvičitelů – 2. část

                                        Datum konání :  neděle 13. října 2019

Místo:                sokolovna Pražské Předměstí, Chelčického 201, Hradec Králové 2
                         (pěšky z nádraží ČD i terminálu autobusů asi 5 min. směr Tesco) 
                       

Prezence:           14:00 – 14:25 hod (u vrátnice sokolovny)     

Zahájení:            14:30 hod. společným nástupem v tělocvičně 

Program:            14:30 – 15:15 -  PaedDr. Anna Jurčičková, náčelnice ČOS – Příjemné protažení s overbaly                       

                         15:25 – 16:10 – PaedDr. Anna Jurčičková - Country tance       

                         16:20 – 17:05 – Marie Hamplová - Kondiční gymnastika s tanečními prvky            

Ukončení:           17:15  -  předání osvědčení o účasti a zhodnocením akce           

Nezapomeň:        cvičitelský průkaz + členskou legitimaci s vylepenými známkami, blok, tužku, ručník na podložku                                čistou obuv do tělocvičny

Stravování:          vlastní vč. pití (na vrátnici sokolovny lze zakoupit kávu, čaj, sušenky)

Jízdné:                platí vysílající jednota nebo každý sám 

Účastnický poplatek :  cvičitelé ČOS  0,- Kč, případní další zájemci z jednot 100,- Kč

 

NÁVRATKU   pečlivě vyplněnou za každou osobu ZASÍLEJTE OBRATEM na e-mail. adresu:                    hk.martahrdinová@seznam.cz, nejpozději do 7. října 2019.

Akce je pořádána za finanční podpory OV ČOS a MŠMT.

Změny v evidenci cvičitelů, zaslanou mailem do TJ 12.9.2019,  můžete přivézt s sebou.

 

Vlasta Kaplanová                                          Mgr. Kamil Pavlásek                                        Marta Hrdinová

 župní náčelnice                                                 župní náčelník                                            vedoucí akce

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       

          

POZVÁNKA

 na tradiční župní cvičitelský sraz – doškolení cvičitelů - 1. část

   Datum konání :  neděle 1. září 2019

 

Místo:                 sokolovna Pražské Předměstí, Chelčického 201, Hradec Králové 2 
                          (pěšky z nádraží ČD i terminálu autobusů asi 5 min. směr Tesco)  
                       

Prezence:            8:00 – 8:30 hod (u vrátnice sokolovny)           

Zahájení:             8:30 hod. společným nástupem v tělocvičně

Program:             8:30 – 9:15  -  Kateřina Snášelová, Sokol Nový Hradec Králové - Hry pro předškoláky a žactvo 

                          9:30 – 11:00 - Ing. Jaroslav Petrásek - Sebeobrana pro děti a dospělé

                        11:15 – 12.00 - Ing. Jaroslav Petrásek - Historie Sokola – určeno pro dospělé i pro děti

                        12:15 -  13:20 - Bc. Lenka Rumianová - Pilates: Základní principy zdravého pohybu

Závěr:               13:30  -  ukončení a předáním osvědčení o účasti a zhodnocení akce

Poznámka:         plánována 2. část srazu v neděli 13.10. s A. Jurčíkovou - pozvánka přijde samostatně

Nezapomeň:       cvičitelský průkaz, členskou legitimaci s vylep. známkami, blok, tužku, ručník na podložku a obuv do                           tělocvičny 
Stravování:         vlastní vč. pití (na vrátnici sokolovny lze zakoupit kávu, čaj, sušenky)
Jízdné:               platí vysílající jednota nebo každý sám

Účastnický poplatek : cvičitelé ČOS  0,- Kč (čekáme 100% účast),  případní další zájemci z jednot 100,- Kč

Připomínka:         připravujte si průběžně evidenci cvičitelů za rok 2019 (doplňky, opravy, vyřazení)

NÁVRATKU pečlivě vyplněnou za každou osobu zasílejte už nyní na e-mail.adresu: hk.martahrdinová@seznam.cz

Akce je pořádána za finanční podpory OV ČOS.

 

Vlasta Kaplanová                                            Mgr. Kamil Pavlásek                                                Marta Hrdinová

 župní náčelnice                                                župní náčelník                                                        vedoucí akce

 

 

8.6.2019 - TJ Sokol Doudleby nad Orlicí - pozvánka

náhled 

18.5.2019 - Založení TJ Sokol Chleny - pozvánka

náhled

 

5.5.2019 - Župní závody v lehké atletice a plavání - Hradec Králové

náhled

 

14.4.2019 - Župní závody zálesáckých zdatností - Potštejn

náhledPoděkování TJ Sokol a obci Potštejn za vzornou přípravu a organizaci závodu!

 

13.4.2019- Valná volební hromada - TJ Sokol Nový Hradec Králové                          náhled

  Poděkování ses.Jarmile Petránkové, vzdělavatelce župy a br.Františku Maňáskovi, vedoucímu odboru sportu,                                    za dlouholetou práci pro Sokolskou župu Orlickou.

10.4.2019 - MS seniorů v lehké atletice náhledBratr Leoš Malenovský z T. J. Sokol Opočno (župa Orlická) ve dnech 24.-30.3.2019 skvěle reprezentoval ČR na MS seniorů v lehké atletice v polské Toruni. Ve skoku dalekém výkonem 616 cm získal bronzovou medaili za vítězným Američanem a stříbrným Italem. Blahopřejeme!

                                                                                         

SOKOLSKÁ  ŽUPA  ORLICKÁ

                                                                                                                                                       

           Chelčického 201/3, 500 02 Hradec Králové          

 tel: +420 776 670 206            IČ: 00527629

                                                                     č.ú.: 237819380/0300    e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                                                                                   

 

POZVÁNKA

 

na volební valnou hromadu Sokolské župy Orlické,

která se uskuteční

v sobotu 13. dubna 2019 od 9:30 hodin

v sokolovně na Novém Hradci Králové

 

PROGRAM:      1) Prezence 9:00 – 9:30 hod.

                       2) Zahájení 9:30 hod.

                        3) Volba mandátové, návrhové a volební komise, volba zapisovatele

                        4) Kontrola usnesení – br. jednatel

                        5) Zpráva mandátové komise

                        6) Zpráva starostky župy

                        7) Zpráva hospodářky župy + schválení rozpočtu na rok 2019

                        8) Zpráva kontrolní komise župy

                        9) Zpráva náčelnictva, odboru sportu, vzdělavatele župy

                      10) Rozprava ke zprávám

                      11) Volba statutárních zástupců župy a hospodáře župy

                      12) Volba do předsednictva župy, KK župy a orgánů ČOS

                      13) Zpráva volební komise o výsledku voleb

                      14) Návrh usnesení

                      15) Oběd a závěr VH

 

                                  Účast všech vyslanců, případně zvolených náhradníků je NUTNÁ!

Starosta jednoty zodpovídá za předání pozvánek vyslancům

v jednotě!!! 

             Petr Škoda, jednatel župy                                                                         Marika Prockertová, starostka župy 

náhled 

              Poděkování ses. Jarmile Petránkové, vzdělavatelce, a br. Františku Maňáskovi, vedoucímu odboru sportu,                             za dlouholetou práci pro Sokolskou župu Orlickou

 

SOKOLSKÁ  ŽUPA  ORLICKÁ

                                                                                                           

                            Chelčického 201, 500 02 Hradec Králové                 

telefon: 495 215 823, mobil 776 670 206

                                                    www.zupaorlicka.cz         email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

bankovní spojení: 237819380/0300  IČO: 00527629

 

    POZVÁNKA

 

na volební valnou hromadu odboru všestrannosti

    Sokolské župy Orlické

 

              Náčelnice župy ses. Vlasta Kaplanová a náčelník župy br. Mgr. Kamil Pavlásek                                         svolávají volební valnou hromadu na středu 10. dubna 2019

Místo konání: Tyršův klub (přízemí) Tělocvičné jednoty Sokol Hradec Králové

                Eliščino nábřeží 777, Hradec Králové 500 03. Začátek schůze v 16:30hod.

Program:   1) zpráva o činnosti župního vedení a jednot v roce 2018 – ses. Kaplanová

                2) plánované akce v roce 2019 – ses. Kaplanová

                3) schválení volební komise

                4) návrhy na členy župního cvičitelského sboru – br. Pavlásek

                5) volba župních vedoucích jednotlivých složek

                6) volba náčelníka, náčelnice, místonáčelníka a místonáčelnice župy

  • dotace OV a jejich vyúčtování – ses. Prockertová
  • diskuze

V příloze dopisu přikládáme současné složení župního náčelnictva a žádáme o zaslání návrhů na funkce náčelníků a župní vedoucí složek. Návrhy nemusí být z vaší jednoty.

Návrhy zasílejte na župu v termínu do 5. dubna 2019.

Účast zvoleného náčelníka nebo náčelnice TJ  NUTNÁ.

Pokud nebyli zvoleni, prosíme o účast dalšího zástupce TJ, který se může zúčastni i volební VH odboru sportu župy 10.4. od 18:00 (18:30) hod.

 

Starosta TJ zodpovídá za předání pozvánky náčelnictvu v TJ.

                                                                      

 Vlasta Kaplanová                    Mgr. Kamil Pavlásek                           Marika Prockertová

   náčelnice župy                         náčelník župy                                    starostka župy                                                                     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                      

                                                           Cykloturistika

                                                                                        

Milé cyklokamarádky, vážení cyklokamarádi,

před námi je naše nová cyklistická sezóna 2019, která bude oficiálně zahájena ve čtvrtek dne 21. března 2019 a to na počest prvního jarního dne. 

A co nás čeká v nové cyklistické sezóně 2019?  To nejdůležitější a to, že i v roce 2019 jedeme samozřejmě s chutí a zájmem dál! Tentokrát je mottem nové cykloturistické činnosti naše heslo: „ Za poznáním a sportem - na kole a vlakem!“

Ve sportovní  nabídce naší cyklistické činnosti budou opět pravidelné čtvrteční cyklovyjížďky (liché týdny - cca 25 km), cyklovýlety (sudé týdny – cca 50 km), navíc 5. ročník „Seniorské cyklostezky“ (květen), 3. ročník „Seniorského triatlonu“ (září) a dále dva cyklozájezdy, a to za 1) „Jižní Slovensko na kole a v termálech“ (25.-28.4.2019) a za 2) „Na kole moravským Toskánskem s návštěvou Slovenska“ (22.-25.8.2019).

Proto pojeďte a zúčastněte se s námi, jezdíme pro naši psychickou a fyzickou kondici, pro naše zdraví! Všechny akce jsou určeny nejen pro seniory-cyklisty ale pro všechny zájemce. Aktuální a další informace najdete na našich web. stránkách:  www.senior-cyklo.webnode.cz, bohatou fotodokumentaci z naší činnosti najdete  na  stránkách  www.mosd hk.

Do té doby se mějte se fajn a 21. 3. 2019, na 1. jarní den,  se  všemi cyklisty na cykloshledanou!!!   

A na závěr malý bonus – text 1. sloky naší písně a to Písně hradeckých cyklistů, který zní: „ My jsme ti cyklisti, hradecká krev, my kolo nedáme za celý svět, na kolo nasednem, do světa vyjedem, do světa vyjedem , vyjedem hned!“ (zpívá se na známou melodii).

A na konec naše tradiční přání: I v tomto roce opět šťastnou cestu a sílu do pedálů!                  J.Novák, cykloturistika TJ Sokol HK-PP

 

náhled